Aansprakelijkheid bij het bouwen

Het vinden van een nieuwe woning is allesbehalve eenvoudig. Er zijn grote tekorten op de woningmarkt waardoor men genoodzaakt is om op zoek te gaan naar alternatieven. Als je al een eigen woning hebt, maar graag groter wilt wonen, dan is een verbouwing een aanrader. Dit is veelal voordeliger en minder tijdrovend dan een verhuizing. Mensen die nog geen eigen woning hebben en er geen kunnen vinden, kunnen er ook voor kiezen om een nieuw huis te laten bouwen. Het is een tijdrovend proces, maar je hebt uiteindelijk de woning van je dromen. Wel is het van belang om je goed in te lezen voordat je begint met bouwen. Het is bijvoorbeeld fijn om te weten wie er aansprakelijk is wanneer er een fout gemaakt wordt bij het bouwen. 

Ben jij als opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens het bouwen?

Bij het bouwen van een woning komt veel kijken. Voordat je kunt beginnen met bouwen, zul je eerst een lange tijd bezig zijn met het maken van plannen. Hier heb je normaliter de hulp van verschillende professionals voor nodig. Dat is niet gek, want bij het plannen van een verbouwing komen veel lastige taken kijken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van bouwtekeningen. Dit is een goed voorbeeld van een taak waar je hoe dan ook een expert voor moet inschakelen. Echter, bij veel mensen die experts inschakelen voor het bouwen van hun woning, rijst de vraag: ‘Ben ik aansprakelijk voor de schade die deze experts aanrichten?’ Dit klinkt als een vrij simpele vraag, maar het antwoord hierop is toch vrij gecompliceerd. 

Wie is er verantwoordelijk voor de schade?

Het kan in sommige situaties lastig zijn om te bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Echter, in basis is de regel: wie de schade veroorzaakt is hiervoor aansprakelijk. Dat wil dus zeggen dat je als opdrachtgever van een bouwproject niet per se aansprakelijk bent wanneer er tijdens het bouwen schade ontstaat aan andermans eigendom. Als je bijvoorbeeld een aannemer hebt ingeschakeld en deze veroorzaakt om wat voor reden dan ook schade aan het huis van jouw buren, zul jij niet opdraaien voor de schade. De buren kunnen in dat geval de schade verhalen op de aannemer. 

Wanneer ben je zelf aansprakelijk?

De wettelijke aansprakelijkheid ligt normaal gesproken bij degene die de schade heeft veroorzaakt. Echter, het kan lastig zijn om te bepalen wie er verantwoordelijk is voor de schade. Dat de schade is ontstaan bij het werk van een aannemer, betekent niet direct dat deze hier de verantwoordelijkheid voor draagt. Wanneer jij een aannemer een opdracht geeft en tijdens deze opdracht ontstaat er schade, kan het ook zijn dat jij hiervoor aansprakelijk bent. Indien de door jou voorgeschreven werkwijze ervoor heeft gezorgd dat de schade is ontstaan, is de kans groot dat jij aansprakelijk bent en niet degene die jouw opdracht heeft uitgevoerd. Wel is het zo dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen professionele opdrachtgevers en particuliere opdrachtgevers. Een professional wordt namelijk geacht om meer kennis in huis te hebben dan een particulier en zal daarom ook eerder aansprakelijk worden gesteld voor schade. 

Vereisten voor aansprakelijkheid

In theorie klinkt het vrij eenvoudig om vast te stellen wie er aansprakelijk is voor schade die ontstaat tijdens het bouwen in Nederland. Echter, in de praktijk is dit in veel gevallen erg ingewikkeld. Daarom is het belangrijk dat er maatstaven zijn waaraan getoetst kan worden wie er verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk is voor schade. Er zijn een aantal vereisten voor aansprakelijkheid. Allereerst moet er natuurlijk echt sprake zijn van schade. Daarnaast moet er sprake zijn van onrechtmatig handelen door een hulppersoon. Er moet dus duidelijk zijn dat de acties van de hulppersoon op een onjuiste manier zijn gedaan, wat ten grondslag ligt aan de schade die is ontstaan. Tot slot moet er een causaal verband zijn tussen de schade en de acties van de hulppersoon. Dat wil zeggen dat er duidelijk moet zijn dat de schade door het handelen van de hulppersoon is ontstaan. 

Aannemer draagt het grootste risico

Bij het bouwen van een huis, is de aannemer normaal gesproken degene die het meeste risico loopt in het geval van ontstane schade. Dat komt doordat deze verantwoordelijk is voor zijn eigen acties, maar ook voor de acties van iedereen die door hem is ingeschakeld. Het is overigens niet zo dat een aannemer direct aansprakelijk is wanneer een door hem ingehuurde ZZP’er een dure fout maakt. Echter, in veel gevallen pakt dit wel zo uit. Daarom is de aannemer normaal ook degene die ervoor zorgt dat er een oogje in het zeil wordt gehouden en dat er op een veilige manier wordt gewerkt. 

Plaats een reactie